راهنمای فعالیت کارشناسان اکسپرت

راهنمای فعالیت کارشناسان در اگروایران اکسپرت

روزانه متقاضیان زیادی از صفحه شخصی شما بازدید می‌کنند. با ثبت مهارت و حرفه خود می‌توانید متقاضیان را به شیوه بهتری با توانمندی‌های خود آشنا کنید. برای ثبت مهارت و حرفه جدید مراحل زیر را انجام دهید.

ثبت مهارت و حرفه

1- از طریق دکمه “پنل کارشناس” وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه نمایید.

3- بخش مهارت و حرفه کارشناس را انتخاب کنید. سپس، با زدن دکمه “افزودن جدید” می‌توانید مهارت و حرفه خود را با عنوان دلخواه و همراه با تصویر و ویدیو ثبت نمایید

4- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی و در صورت تایید، در صفحه شما نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم تأیید، موارد ارسالی برگشت داده می‌شود و شما می‌توانید پس از ویرایش مجدد، اطلاعات را ارسال نمایید.

ثبت مطالب آموزشی

بهترین و مطمئن‌ترین راه برای جذب کشاورزان و متقاضیان بیشتر به صفحه شخصی شما، نگارش مطالب آموزشی است. بازدیدکنندگان برای مطالعه این مطالب از طریق گوگل وارد صفحه شخصی‌تان درAgroiranexpert  می‌شوند و با شناخت مهارت، حرفه و تخصصی که ثبت کرده‌اید برای دریافت خدمات، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. برای ثبت مطالب آموزشی مطابق زیر عمل کنید.

1- از طریق دکمه پنل کارشناس وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه نمائید.

3- بخش مطالب آموزشی کارشناس را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه “افزودن جدید” می‌توانید فیلدهای مورد نیاز را به دلخواه تکمیل نمایید.

4- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید در صفحه شما قابل نمایش خواهد بود. از این پس، متقاضیان خدمات از طریق مطالب آموزشی ثبت شده، به صفحه شخصی شما دعوت خواهند شد.

نحوه ثبت ویدیو

 کارشناس عزیز شما می‌توانید برای جذب مخاطبان، ویدئوهای آموزشی و تجربه خود با کشاورزان را به اشتراک بگذارید. افراد و بازدیدکنندگان از طریق گوگل وارد صفحه شخصی شما در Agroiranexpert شده و با شناخت مهارت، حرفه و تخصصی که ثبت کرده‌اید برای دریافت خدمات، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. برای ثبت ویدئو مطابق زیر عمل کنید.
1- از طریق دکمه “پنل کارشناس” وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه کنید. در دو بخش ویدئوهای آموزشی کارشناس و تجربه کشاورزان، امکان بارگذاری فیلم و کلیپ وجود دارد.

3- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید در صفحه شما قابل نمایش خواهد بود.

مدیریت کشاورزان

با فعالیت مستمر و ارائه خدمات در شبکه کارشناسان کشاورزی، کشاورزان زیادی از طریق صفحه شخصی شما اقدام به دریافت خدمات خواهند کرد. شما به عنوان کارشناس معرف برای کشاورزانی که از این طریق متقاضی دریافت خدمات هستند، در سیستم ثبت خواهید شد و لیست کشاورزان در پنل شما در بخش “کشاورزان من” نمایش داده می‌شود.

در این بخش شما می‌توانید وضعیت پرسشنامه‌ها، برنامه‌های غذایی و گزارشات بازدید کشاورزان خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

کسب درآمد
هدف اصلی شبکه کارشناسان کشاورزی ایران، ایجاد بستری برای ارائه خدمات به کشاورزان و سایر متقاضیان است. در این مسیر امکان کسب درآمد برای ارائه‌دهندگان خدمات نیز برنامه‌ریزی شده است تا ارائه خدمات به متقاضیان با کیفیت بهتری انجام شود.
در صورتی که کشاورزان و متقاضیان از بخش خدمات در صفحه شخصی شما استفاده کنند و به خرید منجر شود، برای شما بهره مالی خواهد داشت.

علاوه براین، مناسبات مالی میان کارشناس و متقاضی خدمات خارج از سیستم نیز برقرار است که صرفاً مربوط به طرفین خواهد بود.

روزانه متقاضیان زیادی از صفحه شخصی شما بازدید می‌کنند. با ثبت مهارت و حرفه خود می‌توانید متقاضیان را به شیوه بهتری با توانمندی‌های خود آشنا کنید. برای ثبت مهارت و حرفه جدید مراحل زیر را انجام دهید.

ثبت مهارت و حرفه

1- از طریق دکمه “پنل کارشناس” وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه نمایید.

3- بخش مهارت و حرفه کارشناس را انتخاب کنید. سپس، با زدن دکمه “افزودن جدید” می‌توانید مهارت و حرفه خود را با عنوان دلخواه و همراه با تصویر و ویدیو ثبت نمایید

4- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی و در صورت تایید، در صفحه شما نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم تأیید، موارد ارسالی برگشت داده می‌شود و شما می‌توانید پس از ویرایش مجدد، اطلاعات را ارسال نمایید.

ثبت مطالب آموزشی

بهترین و مطمئن‌ترین راه برای جذب کشاورزان و متقاضیان بیشتر به صفحه شخصی شما، نگارش مطالب آموزشی است. بازدیدکنندگان برای مطالعه این مطالب از طریق گوگل وارد صفحه شخصی‌تان درAgroiranexpert  می‌شوند و با شناخت مهارت، حرفه و تخصصی که ثبت کرده‌اید برای دریافت خدمات، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. برای ثبت مطالب آموزشی مطابق زیر عمل کنید.

1- از طریق دکمه پنل کارشناس وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه نمائید.

3- بخش مطالب آموزشی کارشناس را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه “افزودن جدید” می‌توانید فیلدهای مورد نیاز را به دلخواه تکمیل نمایید.

4- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید در صفحه شما قابل نمایش خواهد بود. از این پس، متقاضیان خدمات از طریق مطالب آموزشی ثبت شده، به صفحه شخصی شما دعوت خواهند شد.

نحوه ثبت ویدیو

 کارشناس عزیز شما می‌توانید برای جذب مخاطبان، ویدئوهای آموزشی و تجربه خود با کشاورزان را به اشتراک بگذارید. افراد و بازدیدکنندگان از طریق گوگل وارد صفحه شخصی شما در Agroiranexpert شده و با شناخت مهارت، حرفه و تخصصی که ثبت کرده‌اید برای دریافت خدمات، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. برای ثبت ویدئو مطابق زیر عمل کنید.
1- از طریق دکمه “پنل کارشناس” وارد پنل خود شوید.

2- به بخش مدیریت صفحه و سپس مدیریت محتوا مراجعه کنید. در دو بخش ویدئوهای آموزشی کارشناس و تجربه کشاورزان، امکان بارگذاری فیلم و کلیپ وجود دارد.

3- اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید در صفحه شما قابل نمایش خواهد بود.

مدیریت کشاورزان

با فعالیت مستمر و ارائه خدمات در شبکه کارشناسان کشاورزی، کشاورزان زیادی از طریق صفحه شخصی شما اقدام به دریافت خدمات خواهند کرد. شما به عنوان کارشناس معرف برای کشاورزانی که از این طریق متقاضی دریافت خدمات هستند، در سیستم ثبت خواهید شد و لیست کشاورزان در پنل شما در بخش “کشاورزان من” نمایش داده می‌شود.

در این بخش شما می‌توانید وضعیت پرسشنامه‌ها، برنامه‌های غذایی و گزارشات بازدید کشاورزان خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

کسب درآمد
هدف اصلی شبکه کارشناسان کشاورزی ایران، ایجاد بستری برای ارائه خدمات به کشاورزان و سایر متقاضیان است. در این مسیر امکان کسب درآمد برای ارائه‌دهندگان خدمات نیز برنامه‌ریزی شده است تا ارائه خدمات به متقاضیان با کیفیت بهتری انجام شود.
در صورتی که کشاورزان و متقاضیان از بخش خدمات در صفحه شخصی شما استفاده کنند و به خرید منجر شود، برای شما بهره مالی خواهد داشت.

علاوه براین، مناسبات مالی میان کارشناس و متقاضی خدمات خارج از سیستم نیز برقرار است که صرفاً مربوط به طرفین خواهد بود.

مطالب مرتبط

به‌اشتراگ بگذارید!

				
					help.agroyaar.com/?p=684