راهنمای خدمات اگرویار AGROYAAR

در صفحه راهنمای اگرویار، نحوه کار با بخش‌ها و سامانه‌های مختلف پلتفرم اگرویار از جمله سامانه برنامه کودی، سامانه بازدید، سامانه کارشناسان کشاورزی و … در قالب متن، تصویر و ویدیو آموزش داده می‌شود.

شروع کار با اگرویار