راهنمای ثبت بازدید کشاورزی

راهنمای ثبت درخواست بازدید

یکی از دغدغه‌های کشاورزان، دسترسی به کارشناسان و متخصصین کشاورزی به منظور ارزیابی مزرعه و باغ خود و رفع چالش ها و مشکلات پیش آمده در طول فصل رشد و همچنین بهبود راندمان و کیفیت تولید می‌باشد. تیم اگرویار با در نظر گرفتن این خلأ، امکان پایش و بازدید مزارع و باغات شما را به صورت تخصصی فراهم آورده است. برای ارسال درخواست بازدید می‌توانید به صورت آنلاین از طریق سایت و اپلیکیشن اگرویار اقدام نمایید.

پس از ارسال درخواست، هماهنگی‌های لازم جهت اعزام کارشناس توسط تیم پشتیبانی انجام می‌گیرد و گزارش و تحلیل نهایی تیم تخصصی اگرویار در اختیار شما قرار خواهد گرفت. برای ثبت درخواست بازدید می‌توانید مطابق زیر عمل کنید.

1- برای ثبت درخواست بازدید پس از ورود به سامانه بازدید کشاورزی (Agrovisit)، روی دکمه “درخواست بازدید” کلیک کنید.

2- نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد کرده و روی “دکمه ثبت و ادامه درخواست” کلیک کنید.

نکته: در این مرحله باید نام و نام خانوادگی و شماره تماس کشاورز درخواست‌کننده بازدید ثبت شود.

3- اطلاعات خواسته شده را انتخاب یا تکمیل کنید و روی دکمه “ثبت درخواست” کلیک کنید.

نکته: برای ثبت استان و شهر، موقعیت مزرعه کشاورز در نظر گرفته شود.

نکته: بخشی از هزینه بازدید مربوط به رفت و آمد کارشناس به مزرعه است. در صورتی که کشاورز عهده‌دار رفت و آمد کارشناس باشد، این هزینه از مجموع هزینه بازدید کسر خواهد شد.

4- اگر به بیش از یک بازدید نیاز دارید، “افزودن درخواست جدید” را انتخاب کنید. در غیر اینصورت با زدن دکمه “محاسبه هزینه” هزینه بازدید درخواستی شما محاسبه خواهد شد.

5- شما می‌توانید هزینه بازدید را به دو صورت “آنلاین” و “پس از تایید“، پرداخت کنید.

پرداخت آنلاین: مستقیما وارد درگاه بانکی شوید و بصورت آنلاین پرداخت کنید.

پرداخت پس از تایید: درخواست شما بدون پرداخت ثبت می شود و پس از تماس کارشناس اگرویار با شما پیش فاکتور جهت پرداخت ارسال خواهد شد.

چه فرآیندی پس از ثبت درخواست بازدید انجام می‌گیرد؟

1- پس از پرداخت هزینه بازدید، کارشناس با توجه به موقعیت، نوع کشت و شرایط شما تعیین و بعد از انجام هماهنگی‌های لازم در موقعیت مزرعه یا باغ شما حاضر می‌شود.

2- کارشناس بازدیدکننده با اپلیکیشن اگرویار مراحل بازدید را انجام داده و اطلاعات باغ یا مزرعه شما را ثبت می‌کند.

3- پس از ثبت اطلاعات و انجام مراحل بازدید توسط کارشناس، اطلاعات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و گزارش بازدید تخصصی همراه با نسخه متناسب با کشت شما توسط تیم اگرویار ارسال می‌گردد.

1- برای ثبت درخواست بازدید پس از ورود به اپلیکیشن اگرویار، روی “درخواست بازدید” کلیک کنید.

2- نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد کرده و روی “دکمه ثبت و ادامه درخواست” کلیک کنید.

نکته: در این مرحله باید نام و نام خانوادگی و شماره تماس کشاورز درخواست‌کننده بازدید ثبت شود.

3- اطلاعات خواسته شده را انتخاب یا تکمیل کنید و روی دکمه “ثبت درخواست” کلیک کنید.

نکته: برای ثبت استان و شهر، موقعیت مزرعه کشاورز در نظر گرفته شود.

نکته: بخشی از هزینه بازدید مربوط به رفت و آمد کارشناس به مزرعه است. در صورتی که کشاورز عهده‌دار رفت و آمد کارشناس باشد، این هزینه از مجموع هزینه بازدید کسر خواهد شد.

4- اگر به بیش از یک بازدید نیاز دارید، “افزودن درخواست جدید” را انتخاب کنید. در غیر اینصورت با زدن دکمه “محاسبه هزینه” هزینه بازدید درخواستی شما محاسبه خواهد شد.

5- شما می‌توانید هزینه بازدید را به دو صورت “آنلاین” و “پس از تایید“، پرداخت کنید.

پرداخت آنلاین: مستقیما وارد درگاه بانکی شوید و بصورت آنلاین پرداخت کنید.

پرداخت پس از تایید: درخواست شما بدون پرداخت ثبت می شود و پس از تماس کارشناس اگرویار با شما پیش فاکتور جهت پرداخت ارسال خواهد شد.

چه فرآیندی پس از ثبت درخواست بازدید انجام می‌گیرد؟

1- پس از پرداخت هزینه بازدید، کارشناس با توجه به موقعیت، نوع کشت و شرایط شما تعیین و بعد از انجام هماهنگی‌های لازم در موقعیت مزرعه یا باغ شما حاضر می‌شود.

2- کارشناس بازدیدکننده با اپلیکیشن اگرویار مراحل بازدید را انجام داده و اطلاعات باغ یا مزرعه شما را ثبت می‌کند.

3- پس از ثبت اطلاعات و انجام مراحل بازدید توسط کارشناس، اطلاعات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و گزارش بازدید تخصصی همراه با نسخه متناسب با کشت شما توسط تیم اگرویار ارسال می‌گردد.

1- برای ثبت درخواست بازدید پس از ورود به سامانه بازدید کشاورزی (Agrovisit)، روی دکمه “درخواست بازدید” کلیک کنید.

2- نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد کرده و روی “دکمه ثبت و ادامه درخواست” کلیک کنید.

نکته: در این مرحله باید نام و نام خانوادگی و شماره تماس کشاورز درخواست‌کننده بازدید ثبت شود.

3- اطلاعات خواسته شده را انتخاب یا تکمیل کنید و روی دکمه “ثبت درخواست” کلیک کنید.

نکته: برای ثبت استان و شهر، موقعیت مزرعه کشاورز در نظر گرفته شود.

نکته: بخشی از هزینه بازدید مربوط به رفت و آمد کارشناس به مزرعه است. در صورتی که کشاورز عهده‌دار رفت و آمد کارشناس باشد، این هزینه از مجموع هزینه بازدید کسر خواهد شد.

4- اگر به بیش از یک بازدید نیاز دارید، “افزودن درخواست جدید” را انتخاب کنید. در غیر اینصورت با زدن دکمه “محاسبه هزینه” هزینه بازدید درخواستی شما محاسبه خواهد شد.

5- شما می‌توانید هزینه بازدید را به دو صورت “آنلاین” و “پس از تایید“، پرداخت کنید.

پرداخت آنلاین: مستقیما وارد درگاه بانکی شوید و بصورت آنلاین پرداخت کنید.

پرداخت پس از تایید: درخواست شما بدون پرداخت ثبت می شود و پس از تماس کارشناس اگرویار با شما پیش فاکتور جهت پرداخت ارسال خواهد شد.

چه فرآیندی پس از ثبت درخواست بازدید انجام می‌گیرد؟

1- پس از پرداخت هزینه بازدید، کارشناس با توجه به موقعیت، نوع کشت و شرایط شما تعیین و بعد از انجام هماهنگی‌های لازم در موقعیت مزرعه یا باغ شما حاضر می‌شود.

2- کارشناس بازدیدکننده با اپلیکیشن اگرویار مراحل بازدید را انجام داده و اطلاعات باغ یا مزرعه شما را ثبت می‌کند.

3- پس از ثبت اطلاعات و انجام مراحل بازدید توسط کارشناس، اطلاعات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و گزارش بازدید تخصصی همراه با نسخه متناسب با کشت شما توسط تیم اگرویار ارسال می‌گردد.

مطالب مرتبط

به‌اشتراگ بگذارید!

				
					help.agroyaar.com/?p=522